Một văn phòng làm việc riêng không có nghĩa ép buộc bạn phải lao đầu vào việc điều hành 1 doanh nghiệp lớn, thuê nhiều nhân viên & chịu áp lực đóng thuế. Văn phòng làm việc riêng để .