Ngành du lịch chứng kiến 1 năm rất bết bát trong thời kỳ đại dịch covid xảy ra. Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng do dịch với mức độ & thiệt hại rất nghiêm trọng. Việt Nam cũng là 1 trong .