Mộc Châu – mảnh đất nhìn đâu cũng thấy đẹp, bầu trời cứ xanh ngắt xanh nắng cứ rải vàng như mật và con đường vòng vèo vượt lên những dải đất nở hoa. Có thể là thiên đường rực rỡ của hoa .