Nhiều người gặp khó khăn hoặc ngại đi lại bằng ô tô do dễ bị say tàu xe, cứ ngửi thấy mùi xe là khó chịu, khi lên xe đi được 1 đoàn đường là hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Vấn đề này sâu .